Croeso i'r Wefan ac i Deulu Bethel Trinity Abertawe

Bethel Welsh and Trinity Welsh Chapels Swansea

Drwy sefydlu Gweinidog newydd, sef y Parch Jill Hailey Harries, yn ein plith ar ddiwedd 2011, 'rydym fel gofalaeth wedi sicrhau cyfnod newydd yn hanes dwy Eglwys Gymraeg yn y Sgeti Abertawe, sef Bethel Heol Carnglas y Sgeti a Trinity Heol Glanmor Park y Sgeti.

Fe ddaw'n haelodau o wahanol gefndiroedd ac o wahanol draddodiadau ac yn addoli  mewn dwy ganolfan, sef ym Methel a sefydlwyd gan yr Annibynwyr, a'r Trinity a sefydlwyd gan y Presbyteriaid.  Ond y trefniant erbyn hyn yw ein bod yn addoli ar y cyd mewn un gofalaeth, ond cadw 'r hyblygrwydd o roi cyfle i'r ddau draddodiad wireddu ei botensial.
Pwrpas y Wefan hon yw rhannu gwybodaeth am ein gweithgareddau a rhoi cyfle gobeithio, i rannu syniadau a chyfathrebu mewn modd cydnaws â'r gymdeithas gymhleth i ni'n bodoli ynddi.

Felly gobeithio bydd y wybodaeth sydd eisiau arnoch ar gael wrth sganio'r wefan, ond os ydych am wybodaeth bellach, cysylltwch gyda'r swyddogion ar y tudalennau penodol.

Croeso cynnes i chi.